• Please make time for mehndi and don't plan anything right after, so that you don't have to rush.

 

 • If possible, make a delicate peeling of the skin where you want to have a henna design.

 

 • I use natural brown henna, which lasts on the skin from 3 days to 2-3 weeks (depending on how you take care of it :). Before the start, we will do an allergy test.

 

 • Painting can take 30 minutes to 4 hours, depending on the size and complexity of the selected design.

 

 • Henna dries approximately 15-45 minutes, depending on the environment and the thickness of the paste applied to the skin.

 

 • Ideal is to leave the paste for 2 to 4 hours on the skin (preferably overnight). The longer you leave the paste on your skin, the better stain you get. After a while, the henna begins to dry and may begin to peel off.

 

 • Henna stain oxidizes with the passage of time. At first it will be light orange, then it will become dark orange and after 36 to 48 hours it will be dark brown to dark burgundy depending upon the skin type and the part of the body.

 

 • If you leave henna past overnight, please wrap it in some bandage, that 'breathes'.

 

 • In the morning, gently remove henna paste using a dry cloth or let the henna flakes off on its own.

 

 •  After this you can apply almond, olive or coconut oil on the henna design area. Please stay away from water for the next 24 hours.  

 

 • Apply olive or coconut oil on henna design area before taking a bath or before going for swimming. Water, soap, shampoo and chlorine fade the henna stain quickly.

 

 • I'll be glad if you can take a picture of your mehndi and share it on social networks and/or rate me via e-mail: mymehndiprague@gmail.com or on My Mehndi - Prague facebook page.

 

 • Prosím udělejte si čas, abyste nemusel/a pospíchat, to znamená, že ideální je si nic po mehndi-rituálu neplánovat.

 

 • Pokud možno, udělejte si jemný peeling pokožky v místě, kde chcete mít obrázek hennou.

 

 • Používám přírodní hnědou hennu, která vydrží na pokožce od 3 dnu až do 2-3 týdnů (záleží jak se o to budete starat:). Před tím, než se začne malovat, vyzkoušíme, zda nejste na henna-pastu alergický/á.

 

 • Malování může trvat 30 min až 4 hod, záleží na velikosti a složitosti zvoleného motivu.

 

 • Henna schne přibližně 15-45 minut, v závislosti na prostředí a tloušťce pasty nanesené na kůži.

 

 • Ideální je pak si nechat pastu 2 až 4 hodiny na kůži (nejlépe i přes noc). Čím déle pastu na kůži necháte, tím lepší výsledek získáte. Po určitém čase se henna začne vysušovat a může se začít odlupovat.

 

 • Henna oxiduje s časem. Nejprve bude světle oranžová, pak tmavě oranžová a po 36 až 48 hodinách bude hnědá/tmavě hnědá v závislosti na typu kůže. Barevný efekt se liší podle druhu pokožky a výsledek může být odlišný na různých částech těla. Podobně u různých lidí může být výsledek odlišný v závislosti na typu kůže.

 

 • Pokud necháte hennu pastu přes noc, zabalte ji prosím do nějakého obvazu, který "dýchá".

 

 • Ráno opatrně odstraňte henna pastu pomocí suchého hadřiku nebo nechte zbytky henny aby odpadly samy.

 

 • Poté můžete použít mandlový, olivový nebo kokosový olej. V příštích 24 hodinách snažte se nenamáčet henna motiv.

 

 • Použivejte olivový nebo kokosový olej před sprchou nebo koupáním v bazénu. Voda, mýdlo, šampon a chlór způsobují rychle vyblednutí henny.

 

 • Budu ráda, jestli poté, co Vám motiv krásně ztmavne, vyfotíte si to a budete sdílet na sociálních sítích a/nebo mi přidáte hodnocení do e-mailu: mymehndiprague@gmail.com nebo na facebookové stránce My Mehndi - Prague.

• ● ❤ ● •